Uddannelse

Her vil vi først kigge lidt på hvordan soldaterne blev uddannet – både i fredstid og under krigen. Jeg vil undervejs komme med et par sammenligninger med de amerikanske reglementer og med hvordan det er i dag.

I sommeren 1863 indførtes et nyt eksercerreglement. Det var dog blevet testet i årene før så det tilhørende program for uddannelse giver os et indblik i hvordan man har uddannet soldater i årene før krigen.

Fra den 16. april til den 27. maj

Her fokuserede man på den enkelte soldat. Det man i dag vil kalde for enkelkæmperfærdigheder. Derudover var der fokus på hvordan soldaten indgik i en ”trop” altså en lille gruppe af soldater. Han lærte basal eksercits, ”felttjeneste for menige”, de grundlæggende elementer i hvordan man lader og affyrer et gevær, afstandsbedømmelse og hvordan med vedligeholder geværet.

Så skulle soldaten lære hvordan han skulle pakke sit tornyster og vedligeholder sin udrustning. Og han havde naturligt også behov for at lære om krigens love og militær straffelov.

Gymnastik og bajonetfægtning var noget der løbende blev brugt tid på, da det udviklede soldatens legeme. Svømning skulle gerne gennemføres, men ikke på bekostning af anden uddannelse.

28. Maj til 22. september

Her fokuserede man på øvelser for det 200 mand store kompagni og når det fungerede, så gik man over til at øve med hele bataljonen på 800 mand.

Slutningen af September

Her fulgte 20 dages eksercertid. Dette var her hæren holdt de store øvelser og man indkaldte ofte hjemsendt mandskab for at få så store styrker som muligt samlet. Nogle af disse øvelser blev afholdt i Slesvig og man øvede de ting man forventede at skulle udføre i krigstid.

I 1863 gennemførte man f.eks denne øvelse i området omkring Dannevirke.

Vinter

Efter 8 dages pause overgik man til vinterhalvåret. Her hjemsendte man normalt de fleste værnepligtige og beholdte kun nok soldater til at man kunne gennemføre uddannelse for befalingsmændene og til at man kunne opretholde den nødvendige vagt på våbendepoter og kasernen.

Noget af det der blev undervist i om vinteren var læsning og skrivning og matematik.

Næste april blev man så indkaldt igen og fik genopfrisket tingene, for efter en pause hen over sommeren at blive indkaldt til eksercertiden i oktober.

Vurdering og sammenligning

Da jeg første gang læste dette program og de tilhørende uddannelsesreglementer, var jeg meget overrasket over hvor moderne det hele virkede.

Rigtigt mange af tingene kan jeg fint genkende fra min soldatertid. Våbnene har ændret sig, men at man skal lære at vedligeholde sit våben og sin udrustning er det samme. At man skal lære krigens love og kaserneorden at kende er stadigt det samme. Tilsvarende er det de samme grundliggende elementer i hvordan man rammer med et gevær. Alt det taktiske er selvfølgeligt ændret, men mange af de grundliggende elementer rent undervisningsmæssigt er stadig de samme, eksempelvis giver man stadig underviserne ret frie hænder til at gennemføre uddannelsen som de finder de bedst.

Når det kommer til øvelser i felten fremhæves det er den skal gå hånd i hånd med den teoretiske indøvning og den bør gennemføres i forskellige typer af terræn og minimum en gang med en modstander. Altså en anden enhed der spiller fjenden og brugen af løs ammunition ses gerne.

Programmet har også en række gode råd til hvordan feltøvelser gennemføres. Råd der stadigt er gyldige.

Den amerikanske hær på dette tidspunkt har ingen gymnastik, ingen svømning, igen kommentar om at uddanne soldaterne i pakning af deres udstyr, i krigens love, der er intet der minder om pædagogik i deres bøger og om hvordan man uddanner en infanteribataljon. Deres skydetræning har fuldt fokus på at lade og skyde, men intet på afstandsvurdering og andre emner som er centrale for at uddanne en god skytte. Ideen om at holde øvelser i felten hvor man skyder med løst krudt er ikke omtalt.

Skriv et svar