Dybbøl – Betydningen af forskellige kanoner

tyske_kanonerSom nævnt på forsiden så vil jeg ikke komme med en lang og grundig beskrivelse af kampene. For sådan en bør man læse en bog. F.eks Bismarks First war (hvis man har det fint med engelsk) eller Vores sidste kamp for Sønderjylland (hvis man kan undvære fodnoter og kan klare den noget partiske retorik).

Men vi vil kigge lidt på betydningen af at preusserne havde bedre kanoner.

Artilleriet afgjorde det

Fra de danske forposter blev drevet helt tilbage til skanserne blev artilleriet det våben der styrede begivenhederne. De tunge preusssiske 24-pund kanoner på gammelmark kunne uden problemer nå den sydlige halvdel af Dybbølstilllingen og kunne tillige nå Sønderborg. Danskerne havde kun fire kanoner i Skanse II som kunne besvare ilden, men de var kun 4-punds og senere blev to skiftet ud med 12-pund riflede kanoner.

Indtil slutningen af marts havde de danske soldater typisk kunne udbedre skaderne i løbet af natten, og skanserne blev faktisk gjort stærkere og stærkere. Men da preusserne i starten af april oprettede en masse nye batterier vest for skanserne begyndt et endnu kraftigere bombardement. Beskydningen både nat og dag gjorde det både farligt og besværligt at reparere skanser og efterhånden blev de skudt i stumper og stykker og de fleste danske kanoner blev ødelagt.

Fra dansk side forsøgte man flere gange at tage kampen op, men vær gang blev resultatet at de danske kanoner blev overdynget med granater og mandskabet tvunget til at søge dækning.

Når vi når til den 17.april var der i alt kun 33 brugbare kanoner og yderligere 7 der kunne skyde en enkelt gang. I løbet af denne dag fald i lat 4222 granater over de danske skanser. 24 mand blev dræbt og 57 såret.

Så for at Preusserne overhovedet kunne gennemføre et succesfuld angreb havde de brug for at ødelægge de danske kanoner. Og det kunne de fordi de havde bedre kanoner end danskerne.

Når vi når frem til angrebet den 18. april kl 10.00 er de danske skanser så ødelagte at de ikke er til megen nytte. Og Preusserne angriber med en enorm overmagt i antal af soldater at der reelt ikke er meget danskerne kunne stille op.

Det var med andre ord deres moderne kanoner der var afgørende ved Dybbøl og ikke deres bagladegeværer.

Skriv et svar