Kanoner

Udviklingen af kanoner har haft mange af de samme udfordringer og forbedringer som vi ser med geværer. Frem til slutningen af 1850’erne var kanoner glatløbet og de blev ladt forfra.

Kanoner krævede en gruppe af soldater til at betjene den. Hver mand udførte en del af processen og skal man være effektive på slagmarken, så kræver det en besætning der er godt trænet og hvor samarbejdet virker.

Her er et ældre amerikansk klip som viser hvordan man lader en 12-pund forlade kanon. 
Det er på engelsk, men selv hvis man ikke forstå hvad der siges, så får man et godt indtryk af procedure.

En kanon kunne skyde med forskellige typer af “skud”

Solide kugler

Det mest simple er en solid jernkugle. Den blev primært brugt på større afstand.
Vægten på denne kugle giver navn til kanonen. Så når vi snakker en 12-pund kanon, så er den kugle den skyder med af en størrelse så den vejer 12-pund. Her skal man huske at et dansk pund ikke nødvendigvis er præcis den samme vægt som et preussisk, Østrigs eller engelsk pund. Men dog er forskellen heller ikke større end at det ikke er noget der har nogen større betydning.

Kardæsk

Her skyder man med en metaldåse som er fyldt med et større antal mindre kugler, så man sender en sky af kugler ud. Det er samme princip som et jagtgevær med hagl. Dette var frygteligt effektivt på kort afstand overfor infanteri der rykkede frem i tæt orden.

Herunder er et klip hvor nogle amerikanere skyder med en 12-pund glatløbet kanon.
At jeg vælger et amerikansk eksempel, skyldes at det at skyde skarpt med kanoner ikke lige er noget som gøres så ofte her i Danmark og det pt. er det bedste klip jeg har adgang til.
Støvet viser hvor skudene har ramt jorden. Og det er til at forstille sig at alle fjender der har stået i vejen nok er blevet ramt.

Læg i øvrigt mærke til hvor langt tilbage kanonen ruller og den lyd som kanonen giver. Det skyldes den er støbt af bronze, lige som en kirkeklokke. Danske og preussiske kanoner var af jern men Østrig brugte bronzekanoner, så de har givet samme “ping” når de skød.

Granater

Granater var en ret ny ting. Her bruger man en hul kugle som man fylder med krudt.
Målet er så at få den til at eksplodere når den når fjenden. Dette havde dog en række tekniske og praktiske udfordringer. Hvordan man løser dette vil jeg komme ind på senere.

Glatløbet eller riflet

Ligesom ved geværerne var riflede kanoner noget nyt. De riflede kanoner kunne skyde meget længere og langt mere præcist. Og da riffelgangen får granaten til at snurre rundt om sin egen aksel så kunne man bruge aflange granater i stedet for runde kugler. Det betyder mere metal der sendes ud i luften og derfor større change for at ramme fjenden.
Det skal her nævnes at når vi snakker riflet kanoner, så er deres pund størrelse stadigt udregnet ud fra hvis de skød med en rund solid jernkugle. En ulempe ved de riflede kanoner var at de var mindre egnet til at skyde med kardæsk.

Forladt eller bagladt

Preussere var de eneste der brugte bagladte kanoner under krigen. De har været hurtigere at lade, men da skud hastigheden over lang tid ikke betyder så meget har den største fordel været at mandskabet i højere grad kunne holde sig i dækning under ladning idet man ikke, som ved en forladt kanon, skal stille sig op foran kanonen for at lade den.